Kontakní formulář
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole
Odeslat
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána
 
ČEŠTINA
 
  Kontakty
 
 

LB Cemix

 
 
 
Data projektu
Zákazník:
LB Cemix, výrobní závod Kotouč Štramberk
Realizace:
08/2018-06/2019
Místo:
Štramberk, ČR
Obor:
Vápenky
Parametry:
Hmotnost montovaného zařízení 74 tun
 
 
 
Popis projektu

Projektování, výroba, montáž a kompletace sila na plnění, skladování a zabezpečení prachového uhlí

 

Zahájení prací bylo podmíněno provedením zkoušek a zpracováním požárně-technických charakteristik skladovaného uhlí a zpracování projektu zabezpečení sila a ochrany před výbuchem.

 

Montáže připravovaly akci v plném rozsahu od technologického projektu přes zpracování statického výpočtu, konstrukční a výrobní dokumentace a koordinaci dodávek nakupovaného zabezpečovacího zařízení včetně jeho instalace na silo. Výroba probíhala v dílnách Montáží Přerov a.s. a silo bylo dopraveno na stavbu do Štramberku ve dvou dílech, usazeno na předmontovanou nosnou konstrukci a svařeno v pozici, a na místě provedeny nedestruktivní zkoušky provedeného svaru.

 

Silo bylo opatřeno:

-          na víku pochozí plošinou nevodivě spojenou s objektem pece

-          dvěma výstupními žebříky, umožňujícími současně kontrolu a obsluhu senzorů a HRD systému

-          sloupovým otočným jeřábem pro záměnu HRD lahví

-          patronovým náporovým filtrem v protivýbušném provedení

-          sadou snímačů monitorujících výšku materiálu v sile, tlak, teplotu a obsah CO2

-          systémem zabezpečení proti nárůstu tlaku (rychle reagující souprava lahví s hasidlem, opatřený tryskami)

-          tenzometrickým vážením sila a jeho obsahu

-          systémem čeření kužele sila a vytápěním kužele sila

-          inertizací objemu sila dusíkem přes čeřící trysky s hlídáním přetlaku inertního plynu

-          stanicí stáčení uhlí z autocisteren a dopravy do sila včetně chlazení dopravního vzduchu

 

Silo bylo ve spodní části opatřeno izolací proti kondenzaci vody a objekt nosné konstrukce sila byl opláštěný a opatřený montážními vraty.

Zabezpečení sila funguje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.

K zařízení sila a pod ním umístěné vykládací, vážící a dávkovací zařízení mletého uhlí do hořáků bylo propojeno se zdroji médií jako je tlakový ovládací vzduch, čeřící vzduch a inertní plyn.

 

Silo je projektováno na skladovací kapacitu 350 m3 objemu práškového uhlí.

Data projektu
Zákazník:
LB Cemix, výrobní závod Kotouč Štramberk
Realizace:
08/2018-06/2019
Místo:
Štramberk, ČR
Obor:
Vápenky
Parametry:
Hmotnost montovaného zařízení 74 tun
Kontaktujte nás:
MZP Group

9. května 3303/119
750 02 Přerov
Česká republika

+420 581 267 111

+420 606 958 091