Kontakní formulář
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole
Odeslat
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána
 
ČEŠTINA
 
  Kontakty
 
 
 

Zajištění přepravy těžké mechanizace potřebné pro realizaci projektu v Norsku

 

V druhé polovině roku 2018 jsme zahájili práce na velkém projektu pro společnost Doosan Lentjes v cementárně Heidlberg Norcem Kjopsvik.

Předmětem naší činnosti je montáž systému na odsíření spalin s využitím mořské vody. Práce je o to náročnější, že montáž probíhá během normálního provozu cementárny. Naše společnost zajišťuje zejména montáž ocelových konstrukcí, potrubí a FRP technologie dodané společnosti Doosan. Celkový objem montáže je cca 425.000 kg.

 

Pro plánované montážní práce bylo nutné do místa stavby – Kjopsvik v Norsku – dopravit těžkou mechanizaci, autojeřáb Grove GMK5220 a nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou.

 

Přesun takové techniky na vzdálenost více než 3000 km představuje zvládnout náročný logistický úkol. Přepravu autojeřábu Grove GMK5220 je třeba vzhledem k jeho hmotnosti cca 80 tun a rozměrům velmi pečlivě naplánovat. Místo stavby Kjopsvik leží 700 km za severním polárním kruhem. Parametry komunikací v severní části Norska a klimatické poměry neumožňovaly přepravu po vlastní ose až do místa stavby. Přepravu bylo proto nutné kombinovat s lodní přepravou.

 

Autojeřáb absolvoval cestu po vlastní ose z Přerova v České republice do přístavu Eemshaven v Nizozemí. Následnou přepravu lodí bylo nutné nasmlouvat ve značném předstihu, protože se jednalo o zcela nestandardní přepravu (vysoká hmotnost autojeřábu), bylo třeba najít vhodnou nákladní loď, která však k většímu ponoru nemohla provést vykládku v Kjopsviku, ale ve vzdálenějším přístavu. Předem bylo nutné vyřešit i způsob naložení a vyložení autojeřábu Growe lodním jeřábem.

 

Našemu logistickému týmu se podařilo překonat veškeré překážky a autojeřáb se tak podařilo dopravit do Kjopsviku bezpečně, včas a v pořádku.

 

Nákladní vozidlo Man s hydraulickou rukou a přívěsem absolvovalo cestu dlouhou přibližně 3 300 km do Kjopsviku po vlastní ose přes Německo, Dánsko a Švédsko. Aby tyto mechanismy mohly v Norsku vykonávat svou práci, bylo potřeba splnit všechny náročné a specifické legislativní podmínky platné v Norsku (certifikace, revize, povolení, …), což se díky odbornosti našich pracovníků podařilo včas před zahájením prací.

 

Autojeřáb a nákladní vozidlo s hydraulickou rukou pracovaly na stavbě v Kjopsviku čtyři měsíce. V prosinci 2018 byly převezeny zpět do našeho mateřského závodu v Přerově a to nejdříve lodí do přístavu Rotterdam v Nizozemí, kde jsme si je po týdenní plavbě převzali a po vlastní ose se vrátili zpět do Přerova. Vzhledem k panujícím klimatickým poměrům za polárním kruhem již nebylo možné pro nákladní automobil použít stejnou trasu jako pro cestu tam.

 

Z této ukázky je patrné, jak náročné a důležité je zvládnout veškeré související práce se zakázkou, které se musí plánovat a realizovat několik měsíců předem a často probíhají i po ukončení prací na projektu. Zvládnout tyto práce dokáže jen velmi profesionální tým zkušených odborníků z oblasti logistiky, bezpečnosti práce, legislativy a samozřejmě naší odbornosti – montáže velkých investičních celků.